Leerlingen leren alles over afval scheiden


SNEEK 

Leerlingen van CBS De Vuurvlinder in Sneek vinden afval scheiden erg belangrijk. Dat was vrijdag luid en duidelijk te horen. De kinderen van alle groepen 5, 6 en 7 leerden van twee gastdocenten dat er zes soorten afval zijn die je ècht niet meer bij het restafval mag gooien.

’Hé, ho, net yn ‘e kliko’, scandeerden de kinderen en hun leerkrachten bij de feestelijke afsluiting, aangemoedigd door de Coolkids Party die speciaal voor deze gelegenheid een optreden verzorgde.

Jongere kinderen oefenden met een grote zak afval en een milieustraatje in de klas. Is een drinkpak nu wel of niet oud papier? Mag de pot met deksel en al in de glasbak? En waar moet dat oude mobieltje naar toe? De oudere kinderen onderzochten de situatie op school. Zijn bijvoorbeeld vier klokken in één lokaal echt wel nodig? Wat verdwijnt er elke dag in de prullenbak van een groep? Wat voor afval wordt er op de hele school geproduceerd en wat gebeurt daar eigenlijk mee? Ze concludeerden dat er best nog wat verbeterd kan worden. Zo zou er op school in ieder geval een GFT-bak moeten komen en ze zijn van plan om een afvalvrije lunch te organiseren.

De gastlessen over het scheiden van afval worden dit schooljaar aangeboden aan alle basisscholen in Sneek en wijde omgeving door Expeditie Grutsk & Grien. Ze sluiten aan op het Rasterhoff Festival dat initiatiefnemers Lucie Gelderblom en Astrid Koops-Tippersma op 9 september organiseerden in het Rasterhoffpark te Sneek.

Lees het complete artikel vandaag in het Sneeker Nieuwsblad.